top of page

 

Türkiye'nin Modern Miras Gündemi 2020

Bomonti Bira Fabrikası

Türkiye'nin Modern Miras Gündemi – 2020 başlıklı çevrimiçi toplantıda modern miras kapsamındaki yapıların 2020 yılında deneyimlenen koruma süreçlerini ve bu süreçlerde ortaya çıkan sorunların tartışıldığı alanlardan biri olarak Bomonti Bira Fabrikası üzerine konuşuldu. Docomomo_tr ve Korder işbirliğiyle gerçekleşen konuşma 11 Şubat 2021 saat 14:00'te gerçekleştirildi.

Yıldız Salman (00:00:00-00:20:40)
Açılış konuşması- Bomonti Bira Fabrikası hakkında genel bilgi 

Eda Yiğit (00:20:40-00:43:16)
Toplumsal Bellek Çerçevesinde Bomonti Bira Fabrikası

Tolga Bektaş (00:43:16-01.00.55)
Şişli’de mahallelilik bilinci ve Bomonti Bira Fabrikası odağında gerçekleşen toplumsal eylemlilik

Soru-Cevap-Yorum (01.00.55-01.11.02)

Link

bottom of page