top of page
7.jpg
Pandemi Sürecinde Sanat Alanındaki Dayanışma Pratikleri ve Örgütlenme Üzerine Bazı Saptamalar

İçinde bulunduğumuz yılın ilk yarısında yaşadığımız pandemi süreci, bütünüyle kültürel-sanatsal üretim ve düşünsel faaliyetlerimizi dönüştürdü, değişmeye zorladı ve zorlamaya devam ediyor...

VEBA CEMM.jpg
Karantinanın Belleği 

Bir şeyin gerçek anlamıyla beklenmedik olabilmesi için birdenbireve ansızın olmasınınötesinde bulgularına daha önce sahip olunmayan, onu işaret edecek herhangi birdurumun oluşmadığı, tamamıyla sürpriz ve öngörülemeyen birşeyden bahsetmemiz gerekir.

bottom of page